Kan jag såga ner en stor bok i min trädgård?

per-arne

Hej!

Kan jag såga ner en stor bok i min trädgård?

Hej Per-Arne!

Avverkning av träd på tomtmark omfattas inte av den lagstiftning som Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet för, såvida inte tomtmarken har så stor areal att den till viss del betraktas som skogsmark. Att en tomt är så stor är ovanligt. Att fälla träd på tomtmark inom detaljplanelagt område kan i vissa fall kräva tillstånd från kommunen, se information genom att klicka på länken nedan.

Med vänlig hälsning
Jörgen Ringagård