Julgranshandel

Här kan du i december 2016 köpa Stockholms bästa julgranar av Jägmästarstudenterna från SLU!

Skogisgranar - en tradition
Jägmästarstudenterna på SLU, tidigare skogshögskolan, är sedan drygt 50 år tillbaka granförsäljare i Stockholm.
År 2016 hittar du dem på försäljningsställena du ser på bilden. Nytt för i år är att de finns i Täby samt att de tar emot Swish-betalning. Du kan också förboka din gran!

Öppettider för försäljning av Skogisgranar 2015

Omsättning av julgransförsäljning
Om vi sätter 400 kr som ett snittpris för en julgran och antar att 3 miljoner granar säljs i Sverige, blir omsättningen totalt cirka 1.200 miljarder kronor.

Att hugga en egen julgran
Det går ju bra om du hugger i egen skog. Att hugga i andras skogar är inte lämpligt - eller lagligt och betraktas som stöld. Julgranstölder är en högst säsongsbetonad brottslighet där mörkertalet är stort. 

Besvara SkogsSveriges enkät om julgranar!
SkogsSverige har genomfört enkäter och frågat om de som svarar stjäl julgranar. Preliminära resultat pekar på att var femte gran (20%) kan vara stulna. Besvara enkäten!

Om du gärna vill hugga din egen gran själv och känner någon markägare kan du alltid fråga om lov. Ett tips är att fråga ägaren av en kraftledning. De vill inte ha träd som växer bland ledningarna och blir bara glada om någon hugger bort granar. Kom ihåg - fråga först - hugg sedan..

Undvik att ta en gran i sumpiga områden eller i en myrkant. I myrar bildas sumpgaser, metangas m.m. som även tas upp av växterna på platsen. En sådan gran kan börja lukta illa när den tinar upp i rumsvärmen och avger nyss nämnda gaser.

Mer information om granar och svenska träd