Hur mycket forskningspengar läggs på främmande träslag i Sverige?

Torbjölrn Isaksson
Karl-Anders Högberg och Gunnar Svenson, forskare, Skogforsk

Hej!

1. Hur mycket forskningspengar läggs på främmande träslag i Sverige?

2. Vem har kunskap om hur man på ett billigt bra sätt bygger skogsvägar för lastbil o skotare, i skogssverige. Finns forskning?

Hej Torbjörn!

På Skogforsk satsas det ca 2 miljoner årligen på forskning, till största delen förädling av contortatall och poppel/hybridasp. Observera att det är en mix av statsanslag, branschbidrag och anslag från forskningsråd. Pengamängden varierar år från år, men 2 miljoner ger storleksordningen. Du får vända dig direkt till övriga instanser där det bedrivs skoglig för att få en total bild.

Det naturliga svaret på frågan om bra och billiga skogsbilvägar är att börja med att titta in på Kunskap Direkt Vägar. Det är ett verktyg som ger en mycket bra överblick kring de skogliga vägfrågorna och som Skogforsk utvecklat tillsammans med bland annat Skogsstyrelsen och Sveaskog. Läs mer via länken längre ner på sidan.

Den andra frågan kring forskning – svaret är ja. Skogforsk bedriver vägrelaterad forskning, för närvarande bland annat kring överbyggnadstjockleken för olika bärighetsklasser på skogsbilvägar.