Friluftsliv & jakt

friluftsliv

 

Skogen - flitigt använd för friluftsliv

Friluftsliv, jakt och fiske är några av de största folkrörelserna i Sverige. Friluftsaktiviteter kan utövas på många sätt, ger oss vardagsmotion och är bra för hälsan. Men friluftsliv är så mycket mer än hundrundan eller fikakorgen i skogen. Det är en näringsgren värd att utveckla i ett land med mycket vacker och välkomnande natur. Naturturism bidrar till viktiga arbetstillfällen och stärker samhällsekonomin.

Samtidigt som allt fler flyttar till storstäderna ökar intresset för vistelse i skog och mark. Antalet personer som tar jägarexamen ökar; en femtedel av dem är kvinnor och det största antalet jägarexamina tar Stockholmarna. Sportfiske lär vara den vanligaste fritidsaktiviteten i Sverige.

Matlagningsprogrammen blir allt fler på TV och de finaste råvarorna hittar vi i skog och mark. Där har djuren fått leva fritt och ätit bra foder fram till skottögonblicket. Idag utgörs 3-4 procent av vår köttkonsumtion av viltkött, kanske kan det bli mer? Bär och svamp finns i större mängd än vi förmår ta tillvara och utnyttja.

Naturen är också bra för tanke och själ. Skogen fungerar som klassrum både för naturlära och matematik. Utomhuspedagogiken utvecklas och "Skogen i skolan" som drivs av skogsnäringen och skolan i samverkan är ett bra exempel. Grön rehabilitering är ett annat område som fått ökad uppmärksamhet och som besannar det som många av oss redan vet - man mår bra av att vara ute!

Läs mer om skogens sociala värden, som t.ex. friluftsliv, här på SkogsSverige

 

Allemansrätten - en rättighet, men också skyldigheter

Allemansrätten ger alla att vistas fritt i naturen, även i områden som någon annan äger. Det är en unik möjlighet som vi ska vara rädda om. Men idag finns det också markägare som är besvikna på hur allemansrätten används. Återkommande aktiviteter i större grupper kan innebära ett hårt slitage i känsliga naturområden. Eldning och nedskräpning kan också ställa till problem för den som äger marken. Därför är det noga hur du uppträder i naturen och att du vet vad du får och inte får göra. Hos Skogen i Skolan hittar du utbildningsmaterial om Allemansrätten och vad den innebär.

Skogen i Skolans läromedel om Allemansrätten

Faktablad om Allemansrätten från Skogen i Skolan

 

Under ämnet "Friluftsliv & Jakt" på SkogsSverige har vi samlat fakta och länkar till vidare information om just friluftsliv, jakt och fiske. Du kan också läsa om turism med skogen som bas liksom få lite tips för ditt skogsbesök. Här finns också mer information om Allemansrätten.

 

Fråga SkogsSverige om friluftsliv och jakt!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt om friluftsliv i skogen eller jakt? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar om barnen får bygga en koja i skogen? Vad säger lagen?

Läs svaret här

Eller undrar du kanske vad älgar föredrar för föda?

Läs svaret här

 

 

 • Vildsvin härjar vilt i Rullsand

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Vildsvin har denna vinter skövlat området Rullsand vid Dalälvens mynning så svårt att gångstigar och omgivande terräng blivit svårframkomliga. Området ingår i Billuddens naturreservat och nu finns oro för att vildsvinen allvarligt kan komma att skada reservatets naturvärden. / SR P4 Gävleborg
  Läs mer
 • Spåra på sportlovet!

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Vintern är ett bra tillfälle att utforska vilka vilda djur som finns i trakten. Är det spårsnö är det lättare men spår kan du ofta se utan snö t ex längs vägar och stigar. Skidturen eller promenaden blir ett spännande äventyr när du upptäcker vilka djur som gått förbi, sovit eller ätit i närheten. / Jägarförbundet
  Läs mer
 • Idag öppnar Länsstyrelsens stugor vid Hävlingen för säsongen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Stugorna som hyrs ut ligger vackert vid sjön Hävlingen i Långfjällets naturreservat, på gränsen mot Töfsingdalens nationalpark. Här går det att njuta av orörd vildmark, skidåkning och bra rödingsfiske. / Länsstyrelsen Dalarna
  Läs mer
 • Kopparkulor minskar miljöpåverkan vid älgjakt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  En betydande mängd giftigt bly från blykulor deponeras i vävnaden hos skjutna älgar, vilket kan påverka både människors hälsa men också asätare som äter slaktrester. Genom att byta till kopparkulor, skulle jägare kunna eliminera en betydande källa till blyexponering hos både människor och de asätare som tar hand om slaktavfallet. / SLU
  Läs mer
 • Dalarna har fått sitt 300:e naturreservat!

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  I början av året bildade Länsstyrelsen sex nya naturreservat, det innebär att Dalarna nu har fått sitt 300:e naturreservat. Dessutom var det 100 år sedan länet fick sitt första reservat. För att fira detta bjuder Länsstyrelsen in till en öppen föreläsning om länets naturreservat och delar ut boken Säters Dal. Media är varmt välkomna att delta! / Länsstyrelsen Dalarna
  Läs mer
 • Länsstyrelsen anmäler felaktig vargjakt

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Onsdagen den 15 februari klockan 16:53 fälldes den sista vargen under licensjakten i Dalarna. Enligt jaktlagstiftningens 9 paragraf får jakt pågå en timme efter solens nedgång, men då inte med hjälp av hund. Den här dagen gick solen ned klockan 16:48 i området och då vargen sköts för hund är det en överträdelse av villkoren. / Länsstyrelsen Dalarna
  Läs mer
 • Nya regler för småviltsjakt på statlig mark

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  I vår träder den nya förordningen om förtur i småviltsjakt i kraft. Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland har presenterat ett förslag på hur den nya lagen ska tillämpas. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Var med och gör skillnad

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Nu tar vi tag i våra framtidsfrågor med hjälp av en delstrategi för svensk naturturism. Dessutom arbetar vi vidare med besöksvänligt skogsbruk, turism i skyddad natur och att tillgängliggöra vår natur för ännu fler. Förändring skapar vi tillsammans och fler kan göra mer. Därför behöver vi dig och du behöver Ekoturismföreningen. / Ekoturismföreningen
  Läs mer
 • Ny bok om jaktens historia och betydelse

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Viltet finns bland oss alla. Så lyder inledningen till boken Jaktens historia i Sverige som är på väg ut i handeln. I samband med utgivningen hålls ett seminarium. / Svensk Jakt
  Läs mer
 • Enskildhet och tystnad viktiga sociala värden för glesbygdens skogsägare

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Glesbygdens skogsägare lyfter enskildheten och tystnaden som viktiga sociala värden i skogen, visar ett projekt på Umeå universitet som Skogs­sällskapet har finansierat. Det är en kategori av sociala värden som inte direkt har diskuterats i nationella policys, men ett område som Therese Bjärstig, docent och forskare, tror kommer att bli allt viktigare. / Skogssällskapet
  Läs mer

Sidor