Forskning & utbildning

Skogssektorn - en naturlig framtidsbransch

Forskning kring skog bedrivs idag i ett brett perspektiv och skogsbranschen behöver kompetens inom en rad olika områden. Skogen blir en allt mer uppmärksammad resurs som en förnybar och koldioxidneutral råvarukälla när samhället ska hantera klimatfrågan och minska sitt oljeberoende. Nya produkter från skogsråvara ser dagens ljus, som textilier, innovativa byggmaterial, drivmedel och ”gröna” kemikalier.

Skogssektorns vision är att Sverige under 2000-talets första hälft har genomfört omställningen till en biobaserad ekonomi, alltså en ekonomi som är baserad på förnybara råvaror istället för på fossil olja. För detta behövs både strategiska forskningssatsningar och personal med kompetens inom delvis nya fält.

Läs mer i skogssektorns nationella strategiska forskningsagenda för den skogsbaserade näringen i Sverige, NRA 2020, som identifierar den forskning som behövs för att förverkliga framtidsvisionen.

Till forskningsagendan NRA 2020

Redan idag pågår forskning och utveckling inom många områden för att ta fram träd med egenskaper som kan svara mot framtida behov och nya produkter med skogen som råvarukälla. Men samtidigt som ökad användning av förnybar träfiber är en av lösningarna i klimatfrågan så måste också skogens biologiska mångfald och andra ekosystemtjänster bevaras för ett hållbart samhälle. Därför forskas också på hur framtidens skogsbruk ska se ut för att både kunna producera mer förnybar råvara och bevara fungerande skogsekosystem och andra värden som samhället vill ha av skogen. Skogsbruk för flera mål är ett prioriterat område.

Under ämnet "Forskning & Utbildning" på Skogssverige har vi samlat information om skoglig och skogsindustriell forskning och utbildning. Här finns ingångar till information om utbildningsvägar inom skog och skogsindustri. Du hittar  information om högskolor och institut som utför forskning om skog och skogsindustri, om finansiärer av sådan forskning och länkar till webbplatser där du kan ta del av nya rön och publikationer från forskningen. För den som vill läsa mer finns i varje avsnitt länkar till organisationer och portaler som är specialiserade på respektive område.

 

Fråga SkogsSverige om skoglig forskning och utbildning!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skoglig forskning eller utbildning? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar om du som outbildad kan jobba som skotarförare?
 
 • De renar smutsigt vatten med papper

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett tunt pappersfilter kan bli en del i kampen mot förorenat vatten i katatstrofområden. KTH-forskare har hittat en metod att ladda papper med egenskaper som rensar bort bakterierna. / Ny Teknik
  Läs mer
 • Här ska skogen få nytt liv

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Alla hoppas på skogen. Den ska ge oss sådant som vi i dag tillverkar av fossila råvaror. Bara vi förstår oss på molekylerna. Mikael Hannus är svensk innovationschef på Stora Enso och talar varmt om vedens molekyler. Kol, syre, väte. Hur tar man bäst vara på dem?/ Ny Teknik
  Läs mer
 • Vildsvinen saboterar våren

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Många vallfärdar till Dalby Söderskog för att uppleva våren. Men i år kommer inte vitsipporna och gulsipporna att blomma så rikligt som för några år sedan. Orsaken är vildsvinens framfart som kartläggs i ett vältimat forskningsprojekt. / Skog Alnarp, SLU
  Läs mer
 • Ingen helhetssyn när skogen ska föryngras

  Etiketter: Forskning & utbildning
  När ett bestånd ska anläggas prioriterar skogsbruket lägsta kostnad för respektive skogsvårdsåtgärd, istället för att försöka optimera totalkostnaden för hela anläggningskedjan. Det visar en studie. / Skogforsk.
  Läs mer
 • Allmänheten stöder mer blandskog för att motverka klimatrisker

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Klimatförändringarna förväntas öka risken för stormskador och insektsangrepp i svenska skogar, men det finns motåtgärder. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet har undersökt vilka åtgärder som har stöd hos allmänheten. Det visade sig att det finns stor acceptans för att skapa en mer varierad skog och ta bort angripna träd, men inte för att använda bekämpningsmedel. / SLU
  Läs mer
 • Allmänheten positiv till blandskog för att motverka klimatrisker

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Klimatförändringarna förväntas öka risken för stormskador och insektsangrepp i svenska skogar, men det finns motåtgärder. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet har undersökt vilka åtgärder som har stöd hos allmänheten. Det visade sig att det finns stor acceptans för att skapa en mer varierad skog och ta bort angripna träd, men inte för att använda bekämpningsmedel, skriver Umeå Universitet i ett pressmeddelande./ Umeå Universitet
  Läs mer
 • Älgarnas foder och hälsa

  Etiketter: Forskning & utbildning, Friluftsliv & jakt
  I ett nyhetsbrev från Skog Alnarp berättar Forskaren Annika Felton om sitt arbete i projektet Älgarnas Foder & Hälsa i södra Sverige./ SLU
  Läs mer
 • Skoglig molekylär genetik för ökad avkastning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Bättre kvalitet och högre produktivitet är drivkrafter för forskningen inom skoglig molekylär genetik. Ronald R Sederoff tilldelas Marcus Wallenbergpriset 2017 för sina banbrytande metoder för att kartlägga gener i olika typer av barrträd. Han har också utvecklat växtförädlingen inom skogsbruket. / MWP
  Läs mer
 • Tall och Gran sida vid sida..

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I ett nyhetsbrev från Skog Alnarp berättar Doktorand Oscar Nilsson om sin forskning. Oscar är doktorand i Skogsskötsel och skall under fyra år studera etablering och tillväxt på tall och gran. / SLU
  Läs mer
 • Skogsforskningsprojekt svensk gåva på Finlands 100-årsdag

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I december har det gått 100 år sedan Finland blev självständigt. Med anledning av jubileet skänker Sveriges regering två gåvor, ett skogsforskningsprojekt samt ett konstverk. / Formas
  Läs mer

Sidor