Utbildningar inom skog & skogsindustri

Utbildningsvägar inom skog & skogsindustrin

Skogssektorn - en naturlig framtidsbransch

Inom skogssektorm ryms många olika typer av yrken. Skogsbranschen behöver kompetens inom allt från biologi, ekologi och skogsskötsel till bioteknik, kemiteknik, datavetenskap, samhällsvetenskap, IT och kommunikation – för att nämna några områden.

Många olika utbildningar kan alltså leda till jobb i skogsbranschen. En del utbildningar är dock tydligare inriktade på skog och skogsindustri än andra. En översikt av sådana utbildningar hittar du på Skogsindustriernas utbildningskarta. Där får du en samlad bild av gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar (Yh) samt högskolor och universitet över hela landet som inriktar sig på skogsbranschen.

Skogsindustriernas utbildningskarta

Till Skogsindustriernas utbildningskarta - en översikt

 

Möt några av de som jobbar i skogsbranschen

Skogsnäringen sysselsätter idag runt 60 000 personer och yrkesrollerna i branschen är många och skiftande. För inspiration har vi här samlat exempel från några av branschens företag. Följ länkarna för att möta några medarbetare som berättar lite mer om sin yrkesroll och vilken utbildning som har tagit dem dit. 

Möt en forskningsingenjör, inköpare, platschef med flera i kortfilmer från Skogsindustrierna

Möt några medarbetare på Sveaskog

Möt tjänstechef Mari Törrö på Mellanskog

Möt Pontus Roos som testade ingenjörsyrket på Södra genom Tekniksprånget

Möt virkesinköpare Jens Ohlsson på Moelven

Möt några medarbetare på Setra

Möt några medarbetare på Holmen Skog

Vad är på gång i branschen?
Följ SkogsSverige på sociala medier för att se vad som händer i skogsbranchen!

SkogsSverige på Facebook

SkogsSverige på Twitter

 

Utbildningar

Här nedanför har vi samlat länkar till presentationer av högskole- och universitetsutbildningar, yrkesutbildningar och gymnasieutbildningar som är inriktade på skog och skogsindustri. Listan är inte heltäckande men kan fungera som en ingång för dig som är nyfiken på  olika utbildningsvägar som kan leda till jobb i skogsbranschen.

Högskoleutbildning inom skog och skogsindustri
Sedan 2007 är all högskoleutbildning i Sverige uppdelad på tre nivåer (enligt den så kallade Bologna modellen): grundnivå; avancerad nivå (masterprogram) och forskarnivå. Utbildningarnas omfattning i tid anges i antal högskolepoäng (hp) där 1,5 hp motsvarar 1 veckas heltidsstudier. Ett års heltidsstudier motsvarar alltså 60 hp. Här är exempel på utbildningar som som inriktar sig på skogsbruk, trä - och skogsindustri på grund- och avancerad nivå. 

Skog och trä
Jägmästarprogrammet, SLU (300 hp)
Skogsmästarprogrammet, SLU (180 hp)
Skogsteknikerprogrammet, Gammelkroppa skogsskola (120 hp)
Biologi och miljövetenskap, SLU (180 hp)
Masterprogram, Euroforester, SLU
Masterprogram, Skogsindustriell ekonomi, SLU
Masterprogram, Environmental Communication and Management, SLU

Skogskandidatprogrammet (180 hp), Linnéuniversitet (distans)
Skog och träteknik, högskoleingenjör (180 hp), Linnéuniversitetet 
Skog och träteknik, masterprogram (120 hp), Linnéuniversitetet 

"Hållbart familjeskogsbruk" är en samling kurser om 90 hp som vänder sig till dig som är skogsägare eller har särskilt intresse för skogen. Linnéuniversitetet (distans)

Fristående kurser inom skog och träteknik vid Linnéuniversitetet 

Masterprogran, Träteknologi (120 hp), Luleå tekniska universitet i Skellefteå

Massa, papper, nya material från skogsråvara
Civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik (300 hp):
med möjlighet att välja inriktning mot Grön Kemi eller Växt- och skogsbioteknik, Umeå Universitet

Masterprogram i växt och skogsbioteknik (120 hp), Umeå Universitet
Industridesign (180 hp) med profilering mot material baserade på skogsråvara, Högskolan i Gävle
Civilingenjörsutbildning i Kemiteknik (300 hp):
med möjlighet till fördjupning i massateknik och pappersteknik, Karlstad Universitet

Masterprogram, Innovative and Sustainable Chemical Engineering (120 hp):
med möjlighet att välja profil Pulp and Paper, Chalmers tekniska högskola i Göteborg

 

Yrkesutbildning efter gymaniset inom skog och skogsindsutri
Yrkeshögskoleutbildning (Yh-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Yh-utbildningarna är ofta något kortare än en högskole- eller universitetsutbildning och de innehåller mycket praktik. Utbildningarnas längd ger Yh-poäng, där fem poäng innebär en veckas studier på heltid. Ett års heltidsstudier ger alltså 200 Yh-poäng.  

Läs mer om Yh-utbildningar på Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats

Här har vi listat Yh-utbildningar inom områdena skog, trä och skogsindustri som ges på olika håll i landet.

Skog och trä

Skogligt basår för blivande skogsmästare (40 veckor), Jällagymnasiet Uppsala

Skogligt basår innebär en möjlighet för dig som inte studerat vid naturbruksgymnasium att få behörighet till skogsmästarprogrammet vid SLU.

Skogsbrukstekniker (300 Yh-poäng), Alfta skogstekniska utbildning
Skogsbrukstekniker (300 Yh-poäng), Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium
Skogsbruk (40 veckor), Vreta Yrkeshögskola, Linköping
Skogsvårdsentreprenör eller Skogsbrukstekniker, Älvdalens Utbildningscentrum
Träteknikerutbildning i Hammarö AB (400 Yh-poäng)

Massa, papper, nya material från skogsråvara
Processtekniker inriktning skogsindustri (400 Yh-poäng), Yrkeshögskolan i Karlstad
 

Skoglig yrkesutbildning på gymnasienivå
Naturbruksprogrammet på gymnasiet vänder sig till elever som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog. Efter utbildningen ska det vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana, studera på yrkeshögskolan eller fortsätta studera på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för att bli till exempel skogsmästare eller jägmästare. Naturbruksskolor finns på många platser i landet.

Läs om Naturbruksprogrammet på Skolverkets webbplats

Här kan du läsa mer om gymnasieskolans Naturbruksprogram och de skolor som ger programmet:

Naturbruk.se

 

Skogen i grundskolan
Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973.

Skogen i Skolans hemsida

Runtom i landet finns också naturskolor. De flesta naturskolorna har en kommun som huvudman och arbetar mot barn och elever inom sin kommun.

På www.naturskola.se hittar du information om landets 90 naturskolor