Möt personer som jobbar i skogsbranschen

Yrken i skogsbranschen

 

Har du funderat på att jobba med skog?

Är du intresserad av hur ett hållbart samhälle ska se ut? Hur vi ska bruka jordens resurser hållbart eller vilka klimatsmarta material vi ska bygga framtiden i? Kanske är du intresserad av framtidens digitala lösningar, smarta produkter, skogens landskap, fantastiska träd, växter och vilda djur, marknadsföring, teknik, att jobba med människor eller något helt annat. Oavsett vad kanske jobb i skogsbranschen är något för dig?

Skogsnäringen är en bred bransch som omfattar många olika typer av yrken och möjligheter. Och möjligheterna blir fler i takt med att forskning och utveckling gör att skogens råvara kan ersätta olja i många produkter. Skogen som förnybar resurs måste nyttjas klokt och branschen behöver utbildade människor som hjälper världen att dra nytta av skogens ekosystem på ett hållbart sätt och att ställa om från fossilt till biobaserat utan att skogen överutnyttjas.

På sajten Jobba grönt.se kan du läsa om exempel på yrken med anknytning till skogen och dess råvaror och vilken utbildning som kan ta dig dit.

Till jobbagront.se - exempel på skogsyrken

Runt 70 000 personer är direkt anställda i skogsnäringen idag. Utöver det arbetar runt 30 000 personer som egenföretagare inom näringen (enligt Skogsindustriernas siffror från 2014). Här kan du möta några av dessa personer. För din inspiration har vi har vi samlat intervjuer i text och bild med personer som jobbar på olika ställen och i olika roller i skogsbranschen. Läs och lyssna till vad de gör på jobbet.

 

Johanna YdringerJohanna YdringerJohanna utvecklar verksamheten på BillerudKorsnäs och Skogen i Skolan
För fjorton år sedan avslutade Johanna Ydringer utbildningen som Skogsvetare, som den då hette. Att studera till Jägmästare gav henne den grund hon har byggt sin karriär på från virkesköpare, certifieringsarbete till idag då hon arbetar med verksamhetsutveckling på BillerudKorsnäs. Hon ingår också i tre regionala styrgrupper hos Skogen i Skolan.

Läs intervjun här

 

 

 

Wilhelm är jägmästare och koordinerar Nationella skogsprogrammetWilhelm MagnussonWilhelm Magnusson
Under åren 2008-2013 utbildade sig Wilhelm Magnusson till Jägmästare vid SLU i Umeå och är nu anställd som departementssekreterare och projektkoordinator på Regeringskansliet. - Jag är stolt över att jobba med skog och det nationella skogsprogrammet, säger Wilhelm Magnusson. Här berättar han om sitt arbete och vad det innebär.

Läs intervjun här

 

 

 

Matilda kombinerar sina jägmästarkunskaper med utomhuspedagogikMatilda LingegårdMatilda Lingegård
Sedan 2015 är Matilda Lingegård Regionsamordnare för Skogen i Skolan Västerbotten och verksamhetsledare för Mera Skog i Västerbotten. Hon tog sin examen som jägmästare 2014 då hon skrev ett examensarbete om utomhuspedagogik. - Mitt nuvarande jobb är drömjobbet där jag kan kombinera ett arbete i skogsbranschen och skolvärlden, säger Matilda Lingegård. Här berättar hon om sig själv och sitt arbete i Skogen i Skolan.

Läs intervjun här

 

 

 

Håkan är jägmästare och expert på den globala virkesmarknadenHåkan EkströmHåkan Ekström
Från forskarstudier på SLU i Uppsala till University of Washington i Seattle och sedan analyser av den globala trämarknaden. Håkan Ekström ger i en intervju sin bild av utvecklingen för träprodukter. - Min prognos är att det blir en diversifierad användning av trä. Pappersmaskiner görs om till andra ändamål. Andra användningsområden för trä är till exempel tyger såsom viskos som har blivit mer populärt och är ett bra alternativ till bomull, säger Håkan Ekström, ägare av Wood Resources International med bas i USA.

 

Läs intervjun här

 

 

Möt ännu fler som jobbar i skogsbranschen

Följ länkarna för att möta medarbetare i några av branschens företag som berättar lite mer om sin yrkesroll och vilken utbildning som har tagit dem dit. 

Möt en forskningsingenjör, inköpare, platschef med flera i kortfilmer från Skogsindustrierna

Möt affärsutvecklare, maskinförare, avverkningsledare och flera andra medarbetare på Sveaskog

Möt tjänstechef Mari Törrö på Mellanskog

Möt sågverksoperatör, investeringsinköpare, energisamordnare och flera andra medarbetare på Södra 

Möt virkesinköpare Jens Ohlsson på Moelven

Möt torktekniker, projektledare och andra medarbetare på Setra

Möt redovisningscontroller, produktionsledare och andra medarbetare på Holmen Skog