Kalenderhändelser - 2017-05

Tid
Plats
Tönnersjöhedens försökspark
Mer info:

Vi upprepar förra vårens succéexkursion! Hybridlärken används som komplement till granen i södra och mellersta Sverige. På väl dokumenterade ytor i och runt Tönnersjöhedens försökspark diskuterar vi skogsskötsel, produkter och avsättning. Är hybridlärken här för att stanna?