Kalenderhändelser - 2017-02

Tid
Plats
Quality Hotell
Mer info:

Resultat, erfarenheter och idéer för fortsatt satsning på bättre hänsyn till kulturmiljöer, med fokus på Jämtland och Västernorrland. Målet är en nollvision för skador på kulturmiljöer.