Biobränsleproducenter och organisationer

Branschföreningar

  • Svenska trädbränsleföreningen samlar svenska producenter av brännved, flis, skogsindustriella biprodukter som spån och bark, returträ, pellets, briketter och träpulver.
  • Svebio samlar medlemsföretag och enskilda medlemmar i hela produktionskedjan från skörd och insamling av biobränslen via förädlingsföretag som pelletsfabriker och biodrivmedelsfabriker, till slutanvändare i värmeverk och industrier.
  • Skogsindustrierna är massa-, pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna är en stor leverantör och dessutom användare av bioenergi.
  • Pelletsförbundet samlar medlemsföretag som arbetar med träpellets och förbränningsutrustning.
  • Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för Sveriges fjärrvärmeföretag. Här kan du se alla medlemsföretag.
  • Svensk Torv är branschföreningen för torvproducenter.
  • Energigas Sverige arbetar för en ökad användning av energigas. Energigas Sverige ansvarar för Biogasportalen.

Större producenter av skogsbränsle