Bioenergi

bioenergi

 

Skogen förser oss med förnybar energi

Biobränslen har seglat upp som Sveriges största energislag. År 2012 beräknades att biobränslen stod för 32,4 % av den slutliga energianvändningen, eller drygt 130 TWh. Det näst största energislaget olja stod för 26,7 %. Huvuddelen av den bioenergi som tillförs i det svenska energisystemet har sitt ursprung i skogen, resten utgörs av torv, avfall och åkerbränslen.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Kunskap Direkt Skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot.

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

 

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Nyinvigd utrustning kan ge biobaserat bränsle från svensk skogsråvara

  Etiketter: Bioenergi
  Den 11 maj invigdes Sveriges första slurry hydrokracker – en högteknlogisk utrustning, unik i sitt slag och som inom kort kan möjliggöra svenskproducerat biobränsle i pilotskala. / Energipress
  Läs mer
 • Ibrahim Baylan i EU för samtal om bioenergi

  Etiketter: Bioenergi
  Den 17 maj träffar samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan flera EU-parlamentariker i Strasbourg för att diskutera kommissionens lagstiftningspaket Ren energi för alla. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Biobränslen kan klara alla Sveriges transporter

  Etiketter: Bioenergi
  – Vi har kunskapen. Vi har tekniken. Vi har råvarupotentialen. Vi kan, om vi vill, klara alla svenska transportbehov med biodrivmedel. Det säger Gustav Melin, vid i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, inför International Advanced Biofuels Conference, som Svebio anordnar i Göteborg. / Svebio
  Läs mer
 • Derome del i stor pelletsupphandling

  Etiketter: Bioenergi
  Derome Pellets är på nytt en av de leverantörer i Sverige som uppfyller SKL:s krav på kvalitet. Genom den nya pelletsupphandlingen kan Derome leverera biobränsle till myndigheter och företag som ligger nära vår pelletsfabrik. / Derome
  Läs mer
 • Elvägar - ännu en återvändsgränd

  Etiketter: Bioenergi
  Elvägar är ännu en återvändsgränd. Tänk logiskt och lägg i stället pengarna på att rusta upp järnvägen och inför långsiktiga spelregler för beskattning av biodrivmedel. Först då får vi chansen till en snabb och hållbar omställning som ger jobb i Sverige, skriver Lena Eriksson Sonebrink, VärmlandsMetanol AB. / GP
  Läs mer
 • ”Metanol ger mersmak”

  Etiketter: Bioenergi
  DEBATT. Sten B Nilsson påstår i debattartikeln Bye, bye biofuels att det inom fordonsbranschen inte finns något som helst intresse för metanol. Men Kina, världens största producent av bilar, satsar i stor skala på metanol som ersättning för bensin. Det skriver Lena Eriksson Sonebrink, Värmlandsmetanol. / Föreningen Skogen
  Läs mer
 • Innovationen som minskar världens fossil-beroende

  Etiketter: Bioenergi
  Organofuel Sweden är ett grönt startup-företag som har utvecklat en teknologisk plattform som möjliggör ett unikt sätt att framställa biomaterial och biodrivmedel med skogen som startmaterial. Med andra ord en innovation som representerar ett unikt sätt att skapa ekonomiska värden utan att ha en negativ påverkan på natur och miljö. / Organofuel
  Läs mer
 • Bioekonomi skapar nya affärsmöjligheter

  Etiketter: Bioenergi
  Den 15 maj arrangerar Lunds universitets Hållbarhetsforum tillsammans med Region Skåne en konferens om bioekonomi. Temat är möjligheter och utmaningar i samhällets omställning till en cirkulär biobaserad ekonomi. Under dagen samlas bransch, akademi och samhällsorganisationer. Bioekonomin kommer att leda till nya affärsmöjligheter för näringslivet. / Lunds universitet
  Läs mer
 • Reduktionspliktsförslaget - ett välkommet initiativ

  Etiketter: Bioenergi
  Regeringens förslag till nytt styrmedel är ett välkommet initiativ med hög ambitionsnivå. SPBI ser dock att förslaget riskerar att fastna i många olika detaljer där den viktigaste är tillgången på biodrivmedel./ SPBI
  Läs mer
 • Anmäl dig till Bioekonomi i norr!

  Etiketter: Bioenergi, Massa- och pappersindustrin, Trä och träindustrin
  Vad har trähus, fiskfoder och biobränsle gemensamt? Alla är välkomna till BioFuel Regions seminarium i Piteå den 10 maj. Anmäl dig senast den 26 april./ Mynewsdesk
  Läs mer

Sidor