Bioenergi

bioenergi

 

Skogen förser oss med förnybar energi

Biobränslen har seglat upp som Sveriges största energislag. År 2012 beräknades att biobränslen stod för 32,4 % av den slutliga energianvändningen, eller drygt 130 TWh. Det näst största energislaget olja stod för 26,7 %. Huvuddelen av den bioenergi som tillförs i det svenska energisystemet har sitt ursprung i skogen, resten utgörs av torv, avfall och åkerbränslen.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Kunskap Direkt Skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot.

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

 

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • EU-kommissionens politik för bioenergi haltar betänkligt

  Etiketter: Bioenergi
  – EU-kommissionen har ett balanserat förslag om fasta biobränslen, som gör det möjligt att använda svensk skog som råvara och vår skogsvårdslagstiftning för att visa att våra bränslen är hållbara. Men kommissionens förslag om att avveckla biodrivmedel från åkergrödor är förödande för EU:s klimatpolitik på transportområdet. Politiken haltar. Den ger möjligheter att ställa om värme- och elproduktionen i Europa, men den nödvändiga omställningen av transportsektorn fördröjs. / Svebio
  Läs mer
 • Nu startar de största miljösatsningen

  Etiketter: Bioenergi
  SKÖVDE: 376 miljoner kronor satsar Skövde värmeverk AB på ett nytt kraftvärmeverk. Nu ska flis och bark från skogen värma både Skövdebor och företag./ Skaraborgs Allehanda
  Läs mer
 • Bioenergidagen i Växjö

  Etiketter: Bioenergi
  Fredag 25 november är det dags för Bioenergidagen, ett årligt arrangemang mellan Bioenergigruppen och Linnéuniversitetet, under vilket aktuella bioenergifrågor diskuteras. I år ligger fokus på att belysa konkurrensen på värmemarknaden, samt aktuell forskning inom förbränning och förgasning. / Energikontor sydost
  Läs mer
 • Råvaror till framtidens drivmedel

  Etiketter: Bioenergi
  Fettavfall av låg kvalitet, algolja och plastavfall är råvaror för produktion av förnybara drivmedel. För att bredda portföljen använder Neste också tallbeck, en restprodukt som uppstår när tallolja produceras inom massaindustrin. / Processnet
  Läs mer
 • Handlingsprogram för infrastrukturen för alternativa drivmedel överlämnat till EU-kommissionen

  Etiketter: Bioenergi, Politik & Ekonomi
  Regeringen beslutade den 17 november om ett handlingsprogram för infrastrukturen för alternativa drivmedel. Handlingsprogrammet tar sin utgångspunkt i att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och ha en fossilfri fordonsflotta. För att uppnå det behövs en kombination av åtgärder. Ett transporteffektivt samhälle, energieffektiviseringar och en övergång till förnybara drivmedel. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Ren biodiesel ökar snabbt på drivmedelsmarknaden

  Etiketter: Bioenergi
  Biodiesel i ren form ökar snabbt på den svenska drivmedelsmarknaden. Användningen av ren HVO-diesel ökade med 115 procent mellan januari och september, medan användningen av ren rapsdiesel (B100) ökade med 18 procent under perioden. Det visar Svebios analys av SCB:s statistik över drivmedelsanvändningen för fordonsdrift i september. / Svebio
  Läs mer
 • Fossila råvaror återuppväcks i USA

  Etiketter: Bioenergi, Klimat & Miljö
  Vilken trolig väg kommer USA att ta på energi- och miljöområdet med Donald Trump som landets näste president. ATL talade med Martin Ragnar, forskningschef på Energiforsk och docent och forskningschef på SGC, Svenskt gastekniskt center, om vad vi nu kan förvänta av USA på miljöområdet./ ATL
  Läs mer
 • Nästan 80 procent fossilfritt i kollektivtrafiken redan idag

  Etiketter: Bioenergi
  Andelen förnybara drivmedel i bussar som körs i kollektivtrafik i Sverige har ökat med tio procent sedan förra året och är nu 77,7 procent. / Svebio
  Läs mer
 • Missa inte Biogas Norrs nätverksmöte i Piteå

  Etiketter: Bioenergi
  BIOGAS NORR - Missa inte nätverksmötet i Piteå! Plats: Piteå Stadshotell. Dag & tid: 10 november, kl 8.30–15.30. / BioFuel Region
  Läs mer
 • EnviGas skapar värde med skogsavfall som bas

  Etiketter: Bioenergi
  Skellefteåföretaget EnviGas har utvecklat en kontinuerlig och kostnadseffektiv industriell process för framställning av biokol. Framförallt innebär satsningen att man kan omvandla avfall från skogsbruket till ett grönt bränsle med högt energiinnehåll och som inte, likt fossila bränslen, tillför ny koldioxid till atmosfären. Nu byggs en produktionsanläggning i Bureå utanför Skellefteå. Norrlandsfonden är en av finansiärerna. / Dagens Transport
  Läs mer

Sidor