Bioenergi

bioenergi

 

Skogen förser oss med förnybar energi

Biobränslen har seglat upp som Sveriges största energislag. År 2012 beräknades att biobränslen stod för 32,4 % av den slutliga energianvändningen, eller drygt 130 TWh. Det näst största energislaget olja stod för 26,7 %. Huvuddelen av den bioenergi som tillförs i det svenska energisystemet har sitt ursprung i skogen, resten utgörs av torv, avfall och åkerbränslen.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Kunskap Direkt Skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot.

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

 

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Ökad användning av ren biodiesel i augusti

  Etiketter: Bioenergi
  Försäljningen av 100-procentig biodiesel, både rapsdiesel (B100) och HVO-diesel (HVO100) ökade kraftigt i augusti till årshögsta nivåer. Jämfört med juli var ökningen 33 procent för B100 och 22 procent för HVO100. Samtidigt minskade den totala volymen HVO, vilket innebär att andelen biodiesel i vanlig diesel minskat. Försäljningen av etanol i E85 låg på oförändrad nivå, trots att skatten sänktes 1 augusti både på rapsdieseln och på etanolen. / Svebio
  Läs mer
 • Hållbara drivmedel och byggmaterial – BioBusiness Arena okt 2016

  Etiketter: Bioenergi
  På Mittuniversitetet forskas det kring miljövänliga och effektiva metoder för att utnyttja restprodukten lignin. OrganoFuel arbetar med att ta fram kommersiellt användbara produkter utifrån tekniken som forskningen resulterar i. Produkter kan gälla allt från biobränsle och plast till läkemedel.Metoden bygger på användandet av katalys med energisnåla processer utan utsläpp. Flera patentansökningar är inlämnade och ett patent är hittills godkänt. / Nordiska projekt energi
  Läs mer
 • Buskar och sly – framtidens energiresurs

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Det förbuskade svenska landskapet är en energiresurs med stor potential. Det visar en ny tvärvetenskaplig studie. – Slytillgången i landet måste ses som intressant att tillgodogöra sig i omställningen till ett fossilfritt samhälle, säger Urban Emanuelsson, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och projektledare./ Miljö & Utveckling
  Läs mer
 • The Wood Region

  Etiketter: Bioenergi
  Vid seminariet möter du de som nu tar stora steg från ett fossilberoende. Hur går det till och vad är möjligt? Vad medför ny teknik och nya produkter för oss på kort och lång sikt? Kan t ex flyget gå på enbart biobränsle? Kan var och en av oss själva snart tillverka våra produkter i våra hem? Innebär utvecklingen också att vi bättre tar hand om vår planet? Det är några av frågorna som bevaras under seminariet den 26/10 i Sysslebäck. / The Paper Province
  Läs mer
 • Ledare: Torv bättre än rysk gas

  Etiketter: Bioenergi
  Ytterligare en svensk landsbygdsbransch är hotad. Naturvårdsverket vill att torvnäringen ska avvecklas. I en ny rapport klassas torv som lika fossilt som kol och olja, vilka bildades för flera hundra miljoner år sedan. Skulle regeringen omsätta detta i praktisk politik skulle ytterligare en bransch inom de gröna näringarna slås ut, eftersom beskattningsgraden då skulle höjas markant. / VT.se
  Läs mer
 • ”Så kan biobränsle hjälpa oss nå klimatmål”

  Etiketter: Bioenergi
  För att Sverige ska nå noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 föreslår vi ett nytt styrmedelssystem för biodrivmedel. Det bygger på en kombination av marknadsanpassning och reduktionsplikt av växthusgaser i transportsektorn, skriver före­trädare för från industrin och biodrivmedelsbranschen. / SvD
  Läs mer
 • Rädda torvbranschen

  Etiketter: Bioenergi
  Genomförs Naturvårdsverkets förslag blir resultatet att andelen miljövänlig produktion sjunker och att tusentals svenska jobb försvinner. Det vore förödande för landsbygden. / Norrbottenskuriren
  Läs mer
 • Biomassa är vägen mot fossilfritt

  Etiketter: Bioenergi
  Fem av Sveriges riksdagspartier har kommit överens om målet att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Hela 81 procent av svenska folket står bakom målet, enligt en ny Sifoundersökning. / LT
  Läs mer
 • Fullt hus vid Öppet hus i nya biokraftvärmeverket

  Etiketter: Bioenergi
  Lördagen den 1 oktober anordnade Fortum Värme Öppet Hus i det nya biokraftvärmeverket i Värtan. Inbjudna var närboende, kunder, medarbetare och allmänhet. Över 1000 personer besökte världens största biokraftvärmeverk i stadsmiljö under dagen. / Fortum
  Läs mer
 • Replik: ”Torv är inte klassat som förnybart biobränsle”

  Etiketter: Bioenergi
  Naturvårdsverket har inte föreslagit några betydande skärpningar när det gäller rätten att bedriva torvutvinning, skriver Oskar Larsson och Mark Marissink, Naturvårdsverket, i en replik. / SvD
  Läs mer

Sidor