Bioenergi

bioenergi

 

Skogen förser oss med förnybar energi

Biobränslen har seglat upp som Sveriges största energislag. År 2012 beräknades att biobränslen stod för 32,4 % av den slutliga energianvändningen, eller drygt 130 TWh. Det näst största energislaget olja stod för 26,7 %. Huvuddelen av den bioenergi som tillförs i det svenska energisystemet har sitt ursprung i skogen, resten utgörs av torv, avfall och åkerbränslen.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Kunskap Direkt Skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot.

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

 

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • 2016 rekordår för biodrivmedel i Sverige

  Etiketter: Bioenergi
  Biodrivmedel svarade för 18,6 procent räknat på energiinnehåll av alla levererade drivmedel för fordonsdrift i Sverige 2016. Var fjärde liter diesel var biodiesel, och totalt användes 17,2 TWh biodrivmedel. Det visar preliminär statistik från SCB. / Svebio
  Läs mer
 • Fortum Värme tar nästa steg mot 100% förnybart

  Etiketter: Bioenergi
  Idag, måndag, publicerar Fortum Värme bokslutskommunikén för 2016. Under fjolåret har bolaget avslutat det största investeringsprogrammet i dess historia och tagit i drift världens största biokraftvärmeverk. Både omsättning och resultat steg och efterfrågan på fjärrvärme är fortsatt stark. / Fortum Värme
  Läs mer
 • BioFuel Region växer!

  Etiketter: Bioenergi
  2017 har vi fått tre nya medlemmar och nu ägs vi av 9 kommuner och 22 företag. / BioFuel Region
  Läs mer
 • ValChem-projektet levererar socker

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  De första större mängderna cellulosasocker har nu levererats från projektet ValChem som utvecklar och demonstrerar hur gröna kemiprodukter kan framställas med råvara från skogen. / PappersTidning
  Läs mer
 • Debatt: Sluta forska - gör något!

  Etiketter: Bioenergi
  Så har då Energimyndigheten inte helt oväntat meddelat att det inte blir några mer anslag till förgasningsanläggningen i Piteå. Hitintills har ca 400 miljoner kronor satsats på anläggningen och då i huvudsak som statliga medel. Björn Gillberg, vd för Värmlandsmetanol. / ATL
  Läs mer
 • Positiv start för Karlstads rekordstora värmesatsning

  Etiketter: Bioenergi
  - Vi köper pinnar som är över från avverkningen för en bra bit över 100 miljoner kronor per år, så det skapar ju sysselsättning både i avverknings- och transportledet. Men den största vinsten är den globala vinsten för klimatet, säger vd Mats Preger, Karlstad Energi. / P4 Värmland
  Läs mer
 • Sveriges första Bioekonomiriksdag

  Etiketter: Bioenergi
  Den 14-15 mars arrangeras i Örnsköldsvik Bioekonomiriksdagen som samlar en rad nyckelpersoner och centrala beslutsfattare från företag och organisationer från hela landet. Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, Göran Persson, ordförande Europeiska tankesmedjan Think Forest och f.d. statsminister, Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, Anders Fröberg, ordförande IKEM, Pia Sandvik, vd RISE, Mattias Goldman, vd tankesmedjan FORES samt Anders Wijkman, ordförande Miljömålsberedningen är några av talarna och paneldebattörerna. Bioekonomiriksdagen arrangeras av Cleaner Growth, Processum och Örnsköldsviks kommun i samarbete IKEM, Näringsdepartementet och Skogsindustrierna. / Cleaner Growth
  Läs mer
 • Två reduktionsplikter med olika konstruktioner och mål

  Etiketter: Bioenergi
  SPBI har tagit del av remissen ” Minskad klimatpåverkan av drivmedel M2017/00092/R ” och har lämnat synpunkter. Det slutgiltiga remissvaret finns att läsa på SPBI:s hemsida. / SPBI
  Läs mer
 • Stormen Gudrun blev starten för något nytt

  Etiketter: Bioenergi, Stormfällning
  När Niclas Jonsson i Böta Kvarn, utanför Ruda, för elva år sedan startade pelletstillverkning, var det med ambitionen att utgöra en del av energiomställningen i industrin. I dag har han förädlat sin teknik för pelletsförbränning så långt att den på ett effektivt sätt kan ersätta olja eller gas vid ångproduktion i kvalificerade tillämpningar. / Svenskt Näringsliv
  Läs mer
 • Film om effektivare skogsbränsleuttag

  Etiketter: Bioenergi
  skogsbränsleuttag, Linnéuniversitetet, Thomas Thörnqvist, Rikard Jakobsson, Bengt Nilsson
  Inom ramen för ett EU-finansierat projekt har Energikontor Sydost och Linnéuniversitetet skapat en film i syfte att sprida kunskap om effektivare skogsbränslehantering. / Energikontor Sydost
  Läs mer

Sidor