Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi


Biobränslen har seglat upp som Sveriges största energislag. År 2012 beräknades att biobränslen stod för 32,4 % av den slutliga energianvändningen, eller drygt 130 TWh. Det näst största energislaget olja stod för 26,7 %. Huvuddelen av den bioenergi som tillförs i det svenska energisystemet har sitt ursprung i skogen, resten utgörs av torv, avfall och åkerbränslen.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Kunskap Direkt Skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot.

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

 

Fråga SkogsSverige om bioenergi!


Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Satsning på biobränsle kan rädda flyget i norr

  Etiketter: Bioenergi
  Intresset för att bilda en regional fond för att öka användningen av bioflygbränsle var stort när representanter för myndigheter och näringsliv informerades om Fly Green Fund vid ett möte i Luleå på torsdagskvällen. / Affärer i norr.se
  Läs mer
 • Gråalen – potential som energigröda

  Etiketter: Bioenergi
  Gråalen har länge varit ett försummat trädslag i diskussionen om framtidens skogsträd. Men nu kan det bli ändring på det enligt Skogsforsk. / Papernet
  Läs mer
 • Bättre utnyttjande spar miljön

  Etiketter: Bioenergi
  Biomassa är en koldioxidneutral resurs som kan användas för att producera energi och bränslen. Processintegration och optimering i pappersbruk och sågverk gör att biomassa från trä kan utnyttjas mer effektivt. Detta presenteras i en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet. / Papernet
  Läs mer
 • OPINION: EU får inte sätta käppar i hjulet för bioenergin

  Etiketter: Bioenergi
  I slutet av november väntas EU-kommissionen komma med en uppdatering av förnybarhetsdirektivet med hållbarhetskriterier för fasta biobränslen som ett tillägg. Skogsindustrierna, Svensk Energi och Svebio befarar att det kommer medföra ökade administrativa kostnader för leverantörer och producenter av bioenergi./ Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Sverige exporterar bra etanol och importerar dålig

  Etiketter: Bioenergi
  Användningen av biodrivmedel i Sverige har mer än fördubblats på fem år, men andelen som produceras av svenska råvaror minskar hela tiden, skriver Energimyndigheten i en färsk rapport. Anledningen är de otydliga politiska signalerna, som gör att ingen vågar investera i nya fabriker för biodrivmedel. / SR Ekot
  Läs mer
 • Bonus-malus-förslag med stora brister

  Etiketter: Bioenergi
  – Förslaget gynnar ensidigt elfordon framför bilar som drivs med biodrivmedel, och det gynnar dessutom dieselbilar. Klimatnyttan av förslaget är försumbar. Det duger inte, när vi måste minska utsläppen av fossil koldioxid radikalt från vägtrafiken. Det säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar. / Svebio
  Läs mer
 • Så ska ovanliga insekter värnas

  Etiketter: Bioenergi, Klimat & Miljö, Skog
  Stora rishögar ligger kvar efter avverkningen, för att så småningom flisas och köras till fjärrvärmeverken. Men de här till synes döda högarna är också fulla av liv, där kan finnas yngelmaterial för hundratals olika arter av vedinsekter. Nu har Södra tagit fram riktlinjer för hur värmeverken ska få biobränsle från skogen utan att yngelmöjligheterna för ovanliga insekter förstörs och skogen utarmas på dessa arter./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • Södra Cell Mörrum och Karlshamn Energi i nytt långsiktigt samarbete

  Etiketter: Bioenergi
  Södra Cell Mörrum och Karlshamn Energi AB har tecknat ett nytt 10-årigt avtal om fjärrvärmeleveranser. Avtalet innebär att Södra Cell levererar biobränslebaserad restvärme till Karlshamn Energis fjärrvärmenät. Det nya avtalet har möjliggjorts genom den nya indunstningsanläggning Södra Cell investerar i och kommer innebära ökade leveranser från Södra, enligt ett pressmeddelande./ Cision
  Läs mer
 • SunPine inviger hartsproduktionen

  Etiketter: Bioenergi
  13 jun invigde SunPine sin produktion av harts – ett projekt som pågått i mer än två år. SunPine har investerat 200 miljoner kronor i raffinaderiet i Piteå med en kapacitet på 24000 ton harts per år. SunPine i Piteå är världsledande vad gäller tillverkning av andra generationens biodrivmedel. / Processnet.se
  Läs mer
 • Outsourcing av energiförsörjning underlättar omställning till bioenergi i industrin

  Etiketter: Bioenergi
  Allt fler tillverkande företag väljer att köpa leveranser av värme och ånga för sina tillverkningsprocesser istället för att sköta energianläggningen själva. Industriguiden 2016, som är en del av Bioenergi nummer 3-2016, innehåller flera exempel på företag som ställt om till förnybar värme och ånga samt aktörer som satsar på att underlätta omställningen för tillverkande industri i både Sverige och Finland. / Svebio
  Läs mer

Sidor