Bioenergi

bioenergi

 

Skogen förser oss med förnybar energi

Biobränslen har seglat upp som Sveriges största energislag. År 2012 beräknades att biobränslen stod för 32,4 % av den slutliga energianvändningen, eller drygt 130 TWh. Det näst största energislaget olja stod för 26,7 %. Huvuddelen av den bioenergi som tillförs i det svenska energisystemet har sitt ursprung i skogen, resten utgörs av torv, avfall och åkerbränslen.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Kunskap Direkt Skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot.

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

 

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Storsatsning på biobränsle i finska Kemi

  Etiketter: Bioenergi
  Ett kinesiskt företag har långtgående planer på att starta en biobränslefabrik i finska Kemi två mil från den svenska gränsen. Det kinesiska företaget heter Kaidi. Norra Finland och norra Sverige lockar kineserna tack vare råvaran skogsavfall, spillträd eller energiträd som man planerar att producera biobränsle av. / Svt Norrbotten
  Läs mer
 • 10 steg för minskade klimatutsläpp i transportsektorn

  Etiketter: Bioenergi
  – Varsågod, Regering och Riksdag. Här är 10 åtgärder som kan snabba på minskningen av utsläpp från transportsektorn. Det är viktigt att nu skynda på övergången till biodrivmedel för att få ner utsläppen av klimatgaser. Det säger Gustav Melin, VD i Svebio, och skickar ett öppet brev till ansvariga politiker. / Svebio
  Läs mer
 • Papper som tillverkas i Sverige av Mondi bidrar till att organiskt avfall blir biogas

  Etiketter: Bioenergi
  Advantage MF EcoComp, tillverkat av Mondi Dynäs, underlättar sorteringen av organiskt avfall – och genererar hållbar biogas som blir fordonsbränsle. / Mondi
  Läs mer
 • Hållbar värme från skogen

  Etiketter: Bioenergi
  Grot är det tredje sortimentet i skogen, de andra två är massaved och timmer, och är en god idé för dig som skogsägare att ta vara på i samband med att du gör en slutavverkning på din fastighet. Grot innehåller nämligen mycket energi och kan omsättas till både värme och el – grönt och förnybart. / Stora Enso
  Läs mer
 • 4 200 ton koldioxid när gävleborgarna eldar plast

  Etiketter: Bioenergi
  Gävleborgarna lämnade under 2015 in i genomsnitt 7,4 kg plastförpackningar för återvinning, medan merparten av all plast eldas upp och bidrar till klimatförändringarna. – Det går alldeles utmärkt att göra plast av biomassa istället för av fossil olja, dvs att förvandla svenska granar och tallar till allt från pet-flaskor till plastpåsar, säger Rickard Andersson från Valmet. / Svt Gävleborg
  Läs mer
 • Eons värmepanna startas upp igen

  Etiketter: Bioenergi
  Det var i september som Eons värmepanna drabbades av torrkokning och fick rejäla skador. Nu är reparationerna gjorda och pannan kommer att startas en månad tidigare än beräknat. Innan dess kommer man att kunna höra höga knallar när ångledningarna blåses rent. / Svt Örebro
  Läs mer
 • Forskningsmiljön Bio4Energy fortsätter

  Etiketter: Bioenergi
  Forskningsmiljön Bio4Energy – som tar fram metoder och verktyg för att göra avancerade biobränslen, gröna kemikalier och smarta biobaserade material – får fortsätta minst till om med år 2020. / Bio4Energy
  Läs mer
 • EU-kommissionens politik för bioenergi haltar betänkligt

  Etiketter: Bioenergi
  – EU-kommissionen har ett balanserat förslag om fasta biobränslen, som gör det möjligt att använda svensk skog som råvara och vår skogsvårdslagstiftning för att visa att våra bränslen är hållbara. Men kommissionens förslag om att avveckla biodrivmedel från åkergrödor är förödande för EU:s klimatpolitik på transportområdet. Politiken haltar. Den ger möjligheter att ställa om värme- och elproduktionen i Europa, men den nödvändiga omställningen av transportsektorn fördröjs. / Svebio
  Läs mer
 • Nu startar de största miljösatsningen

  Etiketter: Bioenergi
  SKÖVDE: 376 miljoner kronor satsar Skövde värmeverk AB på ett nytt kraftvärmeverk. Nu ska flis och bark från skogen värma både Skövdebor och företag./ Skaraborgs Allehanda
  Läs mer
 • Bioenergidagen i Växjö

  Etiketter: Bioenergi
  Fredag 25 november är det dags för Bioenergidagen, ett årligt arrangemang mellan Bioenergigruppen och Linnéuniversitetet, under vilket aktuella bioenergifrågor diskuteras. I år ligger fokus på att belysa konkurrensen på värmemarknaden, samt aktuell forskning inom förbränning och förgasning. / Energikontor sydost
  Läs mer

Sidor