Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi


Biobränslen har seglat upp som Sveriges största energislag. År 2012 beräknades att biobränslen stod för 32,4 % av den slutliga energianvändningen, eller drygt 130 TWh. Det näst största energislaget olja stod för 26,7 %. Huvuddelen av den bioenergi som tillförs i det svenska energisystemet har sitt ursprung i skogen, resten utgörs av torv, avfall och åkerbränslen.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Kunskap Direkt Skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot.

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

 

Fråga SkogsSverige om bioenergi!


Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • Så ska ovanliga insekter värnas

  Etiketter: Bioenergi, Klimat & Miljö, Skog
  Stora rishögar ligger kvar efter avverkningen, för att så småningom flisas och köras till fjärrvärmeverken. Men de här till synes döda högarna är också fulla av liv, där kan finnas yngelmaterial för hundratals olika arter av vedinsekter. Nu har Södra tagit fram riktlinjer för hur värmeverken ska få biobränsle från skogen utan att yngelmöjligheterna för ovanliga insekter förstörs och skogen utarmas på dessa arter./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • Södra Cell Mörrum och Karlshamn Energi i nytt långsiktigt samarbete

  Etiketter: Bioenergi
  Södra Cell Mörrum och Karlshamn Energi AB har tecknat ett nytt 10-årigt avtal om fjärrvärmeleveranser. Avtalet innebär att Södra Cell levererar biobränslebaserad restvärme till Karlshamn Energis fjärrvärmenät. Det nya avtalet har möjliggjorts genom den nya indunstningsanläggning Södra Cell investerar i och kommer innebära ökade leveranser från Södra, enligt ett pressmeddelande./ Cision
  Läs mer
 • SunPine inviger hartsproduktionen

  Etiketter: Bioenergi
  13 jun invigde SunPine sin produktion av harts – ett projekt som pågått i mer än två år. SunPine har investerat 200 miljoner kronor i raffinaderiet i Piteå med en kapacitet på 24000 ton harts per år. SunPine i Piteå är världsledande vad gäller tillverkning av andra generationens biodrivmedel. / Processnet.se
  Läs mer
 • Outsourcing av energiförsörjning underlättar omställning till bioenergi i industrin

  Etiketter: Bioenergi
  Allt fler tillverkande företag väljer att köpa leveranser av värme och ånga för sina tillverkningsprocesser istället för att sköta energianläggningen själva. Industriguiden 2016, som är en del av Bioenergi nummer 3-2016, innehåller flera exempel på företag som ställt om till förnybar värme och ånga samt aktörer som satsar på att underlätta omställningen för tillverkande industri i både Sverige och Finland. / Svebio
  Läs mer
 • "Bygg om massabruket till biobränslefabrik"

  Etiketter: Bioenergi
  Möjligheten till storskalig produktion av andra generationens biobränslen kan ligga närmare än vi tror. Det lilla företaget Cellulose Fuels föreslår en process som utnyttjar existerande teknik och som passar för att konvertera gamla massafabriker. Resultatet kan bli biobränslen – med en energiverkningsgrad på 75 procent./ Papernet.se
  Läs mer
 • Regeringen lanserar fem offensiva samverkansprogram

  Etiketter: Bioenergi, Politik & Ekonomi, Skog
  I dag, onsdag den 1 juni, lanserade statsminister Stefan Löfven regeringens gemensamma kraftsamling för bemöta viktiga samhällsutmaningar som Sverige står inför. Ett av programmen är Cirkulär biobaserad ekonomi. Genom en biobaserad ekonomi ska biobaserade produkter användas för att ersätta fossila produkter. Förnybar skogsråvara som biobränsle kan användas och ersätta fossila bränslen. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Debatt: Biobränsle är rätta vägen

  Etiketter: Bioenergi
  I regeringsförklaringen deklarerade statsministern: "Grunden läggs för en cirkulär ekonomi och biobaserad ekonomi som bidrar till att miljömålen nås. Det som i dag är avfall blir i stället en resurs som driver fram nya affärsmöjligheter." / Skogsland
  Läs mer
 • Ny anläggning för förnybara drivmedel

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Nu byggs en så kallad slurry-hydrokrackerpilotanläggning för skogsbaserade, gröna bränslen vid SP ETC i Piteå. Den ska bidra till att transportsektorn blir fossilfri år 2030. / SP
  Läs mer
 • BioFuel Region invald i EUs bioekonomiska panel

  Etiketter: Bioenergi
  Magnus Matisons från BioFuel Region har fått förtroendet att representera regionens bioekonomiska intressen i EUs bioekonomiska panel. Denna utnämning innebär en möjlighet att lyfta fram vår regions unika förutsättningar för bioekonomisk utveckling. / BioFuel Region
  Läs mer
 • Frukostseminarium: Utblick om bioenergi från skog och industri

  Etiketter: Bioenergi
  Pöyry har på uppdrag av Skogsindustrierna undersökt den realistiska potentialen av bioenergi. Deras rapport presentereras och diskuteras på ett frukostseminarium den 30 maj på Hilton Slussen. Välkommen! / Skogsindustrierna
  Läs mer

Sidor