Bioenergi

bioenergi

Skogen förser oss med förnybar energi

Biobränslen har seglat upp som Sveriges största energislag. År 2012 beräknades att biobränslen stod för 32,4 % av den slutliga energianvändningen, eller drygt 130 TWh. Det näst största energislaget olja stod för 26,7 %. Huvuddelen av den bioenergi som tillförs i det svenska energisystemet har sitt ursprung i skogen, resten utgörs av torv, avfall och åkerbränslen.

Under ämnet "Bioenergi" på Skogssverige har vi samlat fakta och länkar om bioenergi, med fokus på bioenergi från skogen. Den som vill läsa mer, och få mer uppdaterad information, kan gå vidare till någon av de portaler och hemsidor som är specialiserade på energi och biobränslen. Några av de viktigaste är:

Bioenergiportalen – en portal som administreras av JTI med ursprungligt uppdrag från Jordbruksverket. Portalen hade i början fokus på jordbruksgrödor, men har kompletterats med energieffektivisering och skogsbränsle.

Svebio (Svenska bioenergiföreningen) – en branschförening för användare och producenter av bioenergiprodukter, tillverkare, leverantörer, forskare, utbildare, entreprenörer och myndigheter.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – en ingångssida om forskning kring biobränslen.

Energimyndigheten – med energifakta och statistik.

Kunskap Direkt Skogsbränsle (Skogforsk) – med praktiska råd och information om uttag av skogsbränsle, med fokus på grot.

Skogsstyrelsen – har information om uttag av skogsbränsle och askåterföring, inklusive de regelverk som påverkar utnyttjandet.

Skogsskötselserien – kapitlet Skogsbränsle är en heltäckande lärobok om de primära skogsbränslena.

 

Fråga SkogsSverige om bioenergi!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller bränsle från skogen? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Du kanske till exempel undrar varför etanol prioriteras framför metanol?

Läs svaret här

 • BioLi2.0 – Från lignin till biobaserade drivmedel och kemikalier

  Etiketter: Bioenergi
  Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har beviljats sitt tredje innovationsprojekt – ”BioLi2.0 – Från lignin till biobaserade drivmedel och kemikalier”. / Innventia
  Läs mer
 • ”Så gör vi Sverige 100 procent förnybart”

  Etiketter: Bioenergi
  Sverige kan leda den globala utvecklingen inom smarta energilösningar och hållbar tung industri. Regeringen växlar upp arbetet med sikte på 100 procent förnybar energi, skriver klimatminister Isabella Lövin och energiminister Ibrahim Baylan. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Torv och olja fasas ut i Uppsala

  Etiketter: Bioenergi
  Vattenfall investerar tre miljarder kronor i Uppsala. Planen är att bygga ett nytt värmeverk som ska eldas med förnybara biobränslen. / Uppgång
  Läs mer
 • Skogens ”hårdvara” ska bli svensk bensin

  Etiketter: Bioenergi
  I en pilotanläggning i Piteå ska en del av träet som blir över vid pappersbruk få nytt liv. Målet är att få fram en ny bas för drivmedel - som ska tillverkas i Sverige. / Ny Teknik
  Läs mer
 • Öppet hus i nya biokraftvärmeverket i Värtan

  Etiketter: Bioenergi
  Lördagen den 1 oktober anordnar Fortum Värme öppet hus i nya biokraftvärmeverket i Värtan. Media är varmt välkomna. Passa på att besöka världens största biokraftvärmeverk i stadsmiljö. / Fortum
  Läs mer
 • "Jag lägger tusen timmar om året på ansökningar"

  Etiketter: Bioenergi
  Drivmedelsfabriken LTU Green fuels i Piteå står stilla, som ett monument över det allt tuffare ekonomiska läget i forskningsvärlden. Men professor Rikard Gebart tror fortfarande på en fortsättning. / SR P4 Norrbotten
  Läs mer
 • Debatt. ”Politisk handlingsförlamning riskerar fossilfri framtid”

  Etiketter: Bioenergi, Klimat & Miljö, Politik & Ekonomi
  Förnybara drivmedel. Regeringen får inte vika ner sig gentemot EU-kommissionen och godta att koldioxidskatten fasas ut. Om biodrivmedel beskattas på samma sätt som fossila drivmedel undermineras centrala delar av klimatpolitiken. / DN.se
  Läs mer
 • Ida Norberg ny projektledare på BioFuel Region

  Etiketter: Bioenergi
  BioFuel Region har utökat sin personalstyrka i augusti. Ida Norberg har värvats för att förstärka kompetensen inom våra områden kompetensspridning, utvecklad bioekonomi och fossilfri fordonsflotta. Efter att ha vuxit upp på en gård med mjölkkor i Uppland har Ida bott i Umeå och sedan i Stockholm. Nu har familjen flyttat ut till en gård i Robertsfors kommun. / BioFuel Region
  Läs mer
 • Kurs om bioraffinaderi

  Etiketter: Bioenergi
  Ett konkurrenskraftigt biobaserat samhälle bygger på att tillgänglig förnybar råvara utnyttjas effektivt. Råvarorna kommer från bl.a. från skog. Kursen i Stenungsund 23-24/11 ger en överblick över naturvetenskapliga och tekniska möjligheter och utmaningar på vägen mot ett biobaserat samhälle. Välkommen!
  Läs mer
 • SCA startar produktion av förnybar bensin och diesel

  Etiketter: Bioenergi, Massa- och pappersindustrin
  SCA har utvecklat en ny teknik som kan omvandla svartlut till förnybar bensin och diesel. SCAs pilotanläggning i Obbola utanför Umeå blir den första av sitt slag när den tas i bruk i början av 2017. / Papernet
  Läs mer

Sidor