Spillkråketräff på Lantmäteriet

Lantmätare Simon Östman kommer att berätta om Lantmäteriets roll i samband med överlåtelse av del av skogsfastighet. Vad är viktigt att tänka på vid en förrättning? Vad är tillåtet och inte? Ex, vid generationsskifte, klyvning mellan syskon, överlåtelse av del av skogsfastighet, förnyelse av avtalsservitut, m.m. Fika 30:-, meddela ev. allergi. Aktiviteten vänder sig till Spillkråkans medlemmar, men är du intresserad av vad Spillkråkan sysslar med är detta ett bra tillfälle.

Lantmäteriet, Linnegatan 9
Linköping
Katla Kindestam-Nilsson