Spillkråketräff med laserscaning

Välkommen på Spillkråketräff i Östgötastammens regi. Peter Wallin, Boxholms skogar, fokuserar på vad laserscanning är och hur det fungerar i praktiken. Vilka mervärden är kunskapen om laserscanning för Dig som markägare? Spillkråkan är en föreningen för kvinnliga skogsägare, om du inte är medlem så kanske detta är ett tillfälle och se vilka vi är. Anmälan senast tisdag 7 februari till katla.kindestam-nilsson@vivax.se eller 070/ 639 71 31.

Ryttargårdskyrkan, Djurgårdsgatan 97
Linköping
Katla Kindestam-Nilsson