Kraftsamling för bättre kulturmiljöhänsyn - Nollvision 2020

Resultat, erfarenheter och idéer för fortsatt satsning på bättre hänsyn till kulturmiljöer, med fokus på Jämtland och Västernorrland. Målet är en nollvision för skador på kulturmiljöer.

Quality Hotell
Sundsvall
Karin Palmgren