Hållbart skogsbränsleuttag vid gallring

Linnéuniversitetet och Energikontor Sydost AB har nöjet att tillsammans med Skogsforsk, Uppvidinge kommun och Sveaskog bjuda in till en skogsdag med fokus på hållbarhet vid skogsbränsleuttag.

Uppvidinge
Göran Gustavsson