Frukostmöte med Spillkråkorna

Under frukosten informerar Swedbank om sina skogstjänster. Bankens skogs- och lantbruksansvarig Molly Nord Gårdman, tillika Jägmästare, svarar på de vanligaste frågorna för ett lyckat skogsägande. Vad har du råd med? Hur mycket kan man belåna? Periodiseringsfonder - vad händer med dem? mm. Ingrid Talu, stamansvarig för Spillkråkorna i Dalarna, informerar om vilka lokala och nationella aktiviteter nätverket har.

Swedbank i Mora, Kyrkogatan 12
Mora
Monica Rotman
monica.rotman@swedbank.se