Nyheter
 • Vi byggde SkogsSveriges webbplats

  Kategorier: Skog
  Lars Fällman, fd systemansvarig för SkogsSverige 1996-2011
  Vi på SLU:s IT-avdelning i Umeå byggde webbplatsen och lade ner ett mycket omfattande arbete med en ny teknik, kallad Cold Fusion, i samverkan med databaser. Det blev ett helt dynamiskt system medan omvärlden använde statiska html-sidor. Eftersom denna teknik var ny gick en stor del av vårt jobb ut på att bearbeta och lära ledare inom skogsbranschen vad den nya tekniken kunde medföra i form av möjligheter och problem. SkogsSverige grundades 1995 och 1996 skapades webbplatsen. Så här gick det till! / SkogsSverige
  Läs mer
 • Snart ser vi inte skogen för alla träd

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Den kraftiga tillväxten i de svenska skogarna håller i sig och virkesförrådet fortsätter att öka enligt den senaste officiella statistiken från Riksskogstaxeringen vid SLU. / SLU
  Läs mer
 • Delta som föreläsare eller åhörare vid cellulosakonferens

  Kategorier: Massa- och pappersindustrin
  Karlstads universitet och Umeås universitet arrangerar för sjunde gången en workshop inom cellulosa. Under två dagar samlar konferensen branschfolk och forskare inom området för att tillsammans presentera och diskutera forskningsresultat, trender, regenererad cellulosa samt cellulosaderivat. Du som vill dela med dig av dina erfarenheter har fram till den 30 maj på dig att skicka in en abstract. / Paper Province
  Läs mer
 • Debatt: Biobränsle är rätta vägen

  Kategorier: Bioenergi
  I regeringsförklaringen deklarerade statsministern: "Grunden läggs för en cirkulär ekonomi och biobaserad ekonomi som bidrar till att miljömålen nås. Det som i dag är avfall blir i stället en resurs som driver fram nya affärsmöjligheter." / Skogsland
  Läs mer
 • KRAV skärper reglerna för förpackningar

  Kategorier: Massa- och pappersindustrin
  Det är inte bara innehållet i förpackningen som ska uppfylla KRAVs regler, även förpackningen ska produceras med hänsyn till miljön. Vikten av resurs- och klimateffektiva förpackningar belyses i de uppdaterade reglerna. / FSC
  Läs mer
 • Biologiskt nedbrytbar odlingsduk ett resultat av framgångsrikt innovationsarbete på Stora Enso

  Kategorier: Massa- och pappersindustrin
  På Stora Enso Kvarnsveden pågår ständig utveckling och medarbetarna uppmanas att tänka nytt. Det handlar om att göra mer än papper av våra växande skogar. Nya produkter baserade på förnybar skogsråvara innebär nya möjligheter för företaget i framtiden. Tidigare har produkten PrimaPress lanserats som ett unikt, obestruket, alternativ till det dyrare bestrukna papperet. Nu finns en produkt ute för en helt ny marknad - odlingsduken för grönsaksodlare eller Mulch Paper by Stora Enso. / Stora Enso
  Läs mer

Sidor