Nyheter
 • Missa inte årets främsta konferens i utomhuspedagogik!

  Ute är inne, Utenavet, utomhuspedagogik, Nynäshamn
  Den 20 mars öppnar anmälan till Ute är Inne 2017, årets främsta konferens om utomhuspedagogik. Ute är Inne arrangeras för femte gången av nätverket Utenavet, där Skogen i Skolan ingår. I år är Nynäshamns kommun värd och aktuellt datum är 21-22 september. Läs mer på bloggen som du också kan prenumerera på!
  Läs mer
 • 90 procent spårbarhetscertifierat

  Kategorier: Massa- och pappersindustrin
  90 procent av allt förpackningsmaterial som Smurfit Kappa säljer är spårbarhetscertifierat och innebär att hela leveranskedjan nu är transparent – ett resultat av att man 2014 införde spårbarhetskrav för allt papper som tillverkas och köps in. / Papernet
  Läs mer
 • SCA investerar för att ytterligare stärka verksamheten

  Kategorier: Massa- och pappersindustrin
  För att ytterligare stärka konkurrenskraften och möjliggöra framtida tillväxt inom mjukpappersverksamheten i Mexiko, har SCA beslutat att investera cirka 105 MUSD (cirka 950 MSEK) vid en av bolagets anläggningar i landet. SCA har även, för att stärka produkterbjudandet inom barnblöjor i Europa, beslutat att investera cirka 40 MEUR (cirka 380 MSEK) vid anläggningar i Europa. / SCA
  Läs mer
 • Förslag till utdelning av SCAs hygienverksamhet

  Kategorier: Massa- och pappersindustrin
  I augusti 2016 meddelade SCA att bolaget skulle initiera ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA koncernen i två noterade bolag; ett för bedrivande av hygienverksamheten och ett för bedrivande av skogsindustriverksamheten. / SCA
  Läs mer
 • Har du en skogsbruksplan?

  Kategorier: Skog
  En skogsbruksplan är ett viktigt hjälpmedel för ett aktivt skogsbruk. Med planen kan du planera arbetsinsatser och ekonomi samtidigt som den är ett värdefullt underlag vid beställning av olika skogliga tjänster. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • En genomgripande översyn av byggreglerna

  Kategorier: Politik & Ekonomi
  I dag, den 23 februari, har regeringen tillsatt en tvåmanna-kommitté som får i uppdrag att genomföra en systematisk och grundlig översyn av utvalda kapitel i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets byggregler och föreskrifter. Syftet med översynen är att modernisera regelverken och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande. Regelverkets ändamålsenlighet, effektivitet och omfattning ska även utredas. / Regeringskansliet
  Läs mer

Sidor